View Post

Las cuidadoras asisten a una visita guiada a la Diputación de A Coruña.

En la tarde del 4 de septiembre Fundación Mujeres llevó a las usuarias del Programa de Empoderamiento a las Mujeres Cuidadoras a asistir a la visita “Historia entre cuatro paredes”, una ruta por las diferentes salas y habitaciones del edificio de la Diputación de A Coruña para conocer la historia y las curiosidades que el inmueble guarda.

View Post

Presentación do novo proxecto de cooperación da Fundación Mujeres ante as autoridades e a poboación meta en Ambato (Ecuador)

A mediados de agosto levaron a cabo dous eventos para dar a coñecer o novo proxecto executado por Fundación Mujeres en colaboración coa Fundación Humana Pueblo a Pueblo e o apoio financeiro da Xunta de Galicia, un deles destinado ás autoridades e organizacións locais e o outro para a poboación das comunidades obxecto de intervención. Entre un e outro se contou cunha participación aproximada de 300 persoas, entre elas responsables dos medios de comunicación locais que tamén acudiron a cubrir o evento.

View Post

Presentación del nuevo proyecto de cooperación de Fundación Mujeres ante las autoridades y la población meta en Ambato (Ecuador)

A mediados de agosto se llevaron a cabo dos eventos para dar a conocer el nuevo proyecto ejecutado por Fundación Mujeres en colaboración con Fundación Humana Pueblo a Pueblo y el apoyo financiero de la Xunta de Galicia, uno de ellos destinado a las autoridades y organizaciones locales y el otro para la población de las comunidades objeto de intervención. Entre uno y otro se contó con una participación aproximada de 300 personas, entre ellas responsables de los medios de comunicación locales que también acudieron a cubrir el evento.